Felieton profesora #01

Dlaczego Niemcy zarabiają więcej od Polaków?

Szanowni Państwo, 

odpowiednia wiedza ekonomiczna jest jedną z ważniejszych potrzeb współczesnego świata. 
Chociaż podstawowe reguły ekonomiczne towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów to właśnie świat
współczesny wymaga od każdego wcale nie minimalnej wiedzy w tym zakresie.

 

Pieniądz, koszty, efektywność, zysk, inflacja, emerytury, podatki …. i wiele innych zagadnień ekonomicznych to dzisiaj nie tylko domena ekonomistów czy przedsiębiorców ale codzienność wszystkich obywateli. Od poziomu naszych kompetencji w tym zakresie zależy zarówno nasze życie prywatne, funkcjonowanie instytucji w których pracujemy lub działamy jak i sytuacja gospodarcza całego kraju. Miliony pojedynczych decyzji ekonomicznych podejmowanych codziennie niemalże przez wszystkich Polaków składa się na naszą wspólną efektywność i zamożność. Dlatego właśnie, powinniśmy a w zasadzie musimy podejmować różne kroki zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie.