Szanowni Państwo,
odpowiednia wiedza ekonomiczna jest jedną z ważniejszych potrzeb współczesnego świata. Choć podstawowe reguły ekonomii towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów, to właśnie świat współczesny wymaga od każdego wcale nie minimalnej wiedzy w tym zakresie.

Pieniądz, koszty, efektywność, zysk, inflacja, emerytury, podatki,… i wiele innych zagadnień ekonomicznych to dzisiaj nie tylko domena ekonomistów czy przedsiębiorców, ale codzienność wszystkich obywateli. Od poziomu naszych kompetencji w tym zakresie zależy zarówno życie prywatne, funkcjonowanie instytucji, w których pracujemy lub działamy, jak i sytuacja gospodarcza całego kraju. Miliony pojedynczych decyzji ekonomicznych podejmowanych codziennie niemalże przez wszystkich Polaków składa się na naszą wspólną efektywność i zamożność. Dlatego powinniśmy – a w zasadzie musimy – podejmować różne kroki zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy ekonomicznej.

Warszawski Instytut Bankowości, realizujący wiele projektów edukacji ekonomicznej, finansowej oraz w zakresie przedsiębiorczości postanowił przygotować i uruchomić projekt „Porwani przez Ekonomię” opierający się o przekaz i formułę zawartą w książce „Ekonomia dla Ciekawych” napisanej przez prof. Witolda Orłowskiego – jednego z czołowych ekonomistów i komentatorów ekonomicznych w Polsce. Zdaniem wielu edukatorów, jest to jedna z najciekawszych publikacji w tym zakresie dla nastoletniej młodzieży – w szczególności na przełomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Podstawowy zakres przekazu jak i ciekawa formuła (często z przymrużeniem oka) z pewnością może być również atrakcyjna i przydatna dla każdego, kto chciałby poszerzyć swoją wiedzę.

Dlaczego „Porwani przez Ekonomię”? Kto, kogo i w jakim celu porywał?

Wszyscy jesteśmy codziennie porywani przez ekonomię, a potem zastraszani przez trudne do zrozumienia mechanizmy które nią rządzą. Zaskakują nas wzrosty cen, zmiany stóp procentowych, wahania kursów dewizowych, nie do końca rozumiemy, skąd biorą się pieniądze, jak powstają miejsca pracy, dlaczego płace rosną raz szybciej, raz wolniej, dlaczego w jednych krajach dochody są wyższe niż w innych.

Okazuje się, że tak opisana ekonomia też może człowieka porwać – porwać tym, jaka jest ciekawa. I takie właśnie porwanie jest celem Projektu.

Zachęcamy do lektury książki i całej strony!

Mamy nadzieję, że przynajmniej część z Was zostanie „porwana przez ekonomię”!

Organizatorzy

Partner Generalny

Partner