Szanowni Państwo,
odpowiednia wiedza ekonomiczna jest jedną z ważniejszych potrzeb współczesnego świata. Choć podstawowe reguły ekonomii towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów, to właśnie świat współczesny wymaga od każdego wcale nie minimalnej wiedzy w tym zakresie.

Pieniądz, koszty, efektywność, zysk, inflacja, emerytury, podatki,… i wiele innych zagadnień ekonomicznych to dzisiaj nie tylko domena ekonomistów czy przedsiębiorców, ale codzienność wszystkich obywateli. Od poziomu naszych kompetencji w tym zakresie zależy zarówno życie prywatne, funkcjonowanie instytucji, w których pracujemy lub działamy, jak i sytuacja gospodarcza całego kraju. Miliony pojedynczych decyzji ekonomicznych podejmowanych codziennie niemalże przez wszystkich Polaków składa się na naszą wspólną efektywność i zamożność. Dlatego powinniśmy – a w zasadzie musimy – podejmować różne kroki zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy ekonomicznej.

Warszawski Instytut Bankowości, realizujący wiele projektów edukacji ekonomicznej, finansowej oraz w zakresie przedsiębiorczości postanowił przygotować i uruchomić od września 2022 r. projekt „Porwani przez Ekonomię” opierający się o przekaz i formułę zawartą w książce „Ekonomia dla Ciekawych” napisanej przez prof. Witolda Orłowskiego – jednego z czołowych ekonomistów i komentatorów ekonomicznych w Polsce. Zdaniem wielu edukatorów, jest to jedna z najciekawszych publikacji w tym zakresie dla nastoletniej młodzieży – w szczególności na przełomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Podstawowy zakres przekazu jak i ciekawa formuła (często z przymrużeniem oka) z pewnością może być również atrakcyjna i przydatna dla każdego, kto chciałby poszerzyć swoją wiedzę. Wspieranie tych działań przez odpowiednie zespoły konsultacyjne i doradcze (składające się z praktyków edukacji) oraz przez doświadczenie partnerów projektu pozwoliło na stworzenie rozbudowanego projektu na bardzo wysokim poziomie merytorycznym z możliwością powszechnego wykorzystywania i wspierania edukacji ekonomicznej w całym kraju.

Projekt – wraz z niniejszą stroną – skierowany jest do uczniów i nauczycieli oraz do każdej innej osoby zainteresowanej podstawami ekonomii. Nie osiągniemy jednak tego bez współpracy z Państwem – Nauczycielami z polskich szkół. Mamy nadzieję, że naszym wspólnym wysiłkom przynajmniej część z Państwa i Waszych uczniów zostanie „porwana przez ekonomię”!

Prosimy Państwa o zainteresowanie się projektem i serdecznie zachęcamy do kontaktu i współudziału w jego realizacji już od początku najbliższego roku szkolnego.

Dodatkowe informacje

Projekt skierowany będzie głównie do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego podstawą są treści zawarte w książce profesora Orłowskiego „Ekonomia dla ciekawych”, napisanej specjalnie z myślą o młodzieży w wieku 13-17 lat.

Każdy z 20 rozdziałów (czyli „przesłuchań”) omawia w przystępny sposób konkretne, ważne zjawisko, problem lub mechanizm gospodarczy, poczynając od zagadnień stosunkowo prostych (dlaczego jedne kraje są zamożniejsze od innych, dlaczego rosną ceny, na czym polega globalizacja), kończąc na tych najbardziej skomplikowanych (wpływ polityki na gospodarkę, przyszłość systemu emerytalnego, efekty zastępowania pracowników przez roboty).

Już za kilka tygodniu na tej stronie uruchomione zostanie specjalne narzędzie dla nauczycieli, gdzie będzie można wybrać zestaw tematów, które uznają za najbardziej pomocne w nauczaniu. Na tej podstawie wygenerowana zostanie specjalnie skonfigurowana wersja książki, dostępna bez opłat również dla uczniów (w wersji online).

Do wszystkich rozdziałów udostępnione będą dodatkowe materiały dydaktyczne i gotowe scenariusze lekcji, pozwalające na jeszcze lepsze zrozumienie istoty problemów ekonomicznych i trudnych wyborów, których trzeba dokonywać w życiu i w gospodarce.

Szanowni Państwo,
w ramach projektu już pod koniec sierpnia znajdziecie tu Państwo bogaty Szkolny Pakiet Projektowy. Jego podstawowymi elementami będą skrypty i materiały merytoryczne dla nauczycieli uzupełnione o książkę i pozostałe elementy projektu. Wiedzę ekonomiczną można zdobywać nie tylko w trakcie żmudnego studiowania podręczników, ale również w trakcie zabawy. Memy i filmiki tworzone przez młodzież mogą być doskonałym narzędziem aktywizującym kreatywne myślenie.

Słuchowisko, które docelowo stanie się dodatkowym narzędziem prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych, ma uatrakcyjnić formy przekazu jak i poszerzyć grupę odbiorców, a Państwu w szkołach ułatwić skuteczną jego realizację. Opracowanie scenariusza i realizacja nagrania wykonana zostanie przy współpracy ze studiem Teatru Polskiego Radia. Komiks, który zilustruje przygody bohaterów książki, pomoże zapewne dodatkowo zainteresować młodzież tą tematyką, co poszerzy grupy odbiorców.

W oparciu o merytoryczną część projektu zostaną zorganizowane konkursy wiedzy ekonomicznej, a nauczyciele i uczniowie otrzymają dostęp do pakietu testów, które mogą stać się narzędziem edukacyjnym nauczyciela lub elementem konkursów i grywalizacji w ramach samego projektu.

Docelowo elementem działań będzie również element grywalizacyjny, realizowany w formule on-line, a dla najaktywniejszych szkół planujemy zorganizować Koła Zainteresowań „Porwani przez Ekonomię” z możliwością ich realizacji w formule online.

Pomagać będziemy również budować gazetki szkolne ”Porwani przez Ekonomię” – w ramach projektu przygotowane zostaną materiały do wykorzystania przez twórców takich publikacji. W przyszłości ogłaszane będą konkursy na najciekawszą gazetkę szkolną.

Już za kilka tygodni umożliwimy Państwu logowanie się do systemu. Już teraz jednak zachęcamy do kontaktu w celu włączenia się od września 2022 r. Państwa szkoły oraz uczniów do pilotażu projektu – w pierwszym roku w projekcie uczestniczyć będzie mogła ograniczona liczba szkół.