Szanowni Państwo,
odpowiednia wiedza ekonomiczna jest jedną z ważniejszych potrzeb współczesnego świata. Choć podstawowe reguły ekonomii towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów, to właśnie świat współczesny wymaga od każdego wcale nie minimalnej wiedzy w tym zakresie.

Pieniądz, koszty, efektywność, zysk, inflacja, emerytury, podatki,… i wiele innych zagadnień ekonomicznych to dzisiaj nie tylko domena ekonomistów czy przedsiębiorców, ale codzienność wszystkich obywateli. Od poziomu naszych kompetencji w tym zakresie zależy zarówno życie prywatne, funkcjonowanie instytucji w których pracujemy lub działamy, jak i sytuacja gospodarcza całego kraju. Miliony pojedynczych decyzji ekonomicznych podejmowanych codziennie niemalże przez wszystkich Polaków składa się na naszą wspólną efektywność i zamożność. Dlatego powinniśmy – a w zasadzie musimy – podejmować różne kroki zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy ekonomicznej.

Warszawski Instytut Bankowości, realizujący wiele projektów edukacji ekonomicznej, finansowej oraz w zakresie przedsiębiorczości, postanowił przygotować i uruchomić projekt „Porwani przez Ekonomię” opierający się o przekaz i formułę zawartą w książce „Ekonomia dla ciekawych” napisanej przez prof. Witolda Orłowskiego – jednego z czołowych ekonomistów i komentatorów ekonomicznych w Polsce. Zdaniem wielu edukatorów, jest to jedna z najciekawszych publikacji w tym zakresie dla nastoletniej młodzieży – w szczególności na przełomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, ale nie tylko.

Projekt – wraz z niniejszą stroną – skierowany jest do uczniów i nauczycieli oraz do każdej innej osoby zainteresowanej podstawami ekonomii. Mamy nadzieję, że przynajmniej część z Was zostanie „porwana przez ekonomię”!

Zachęcamy do lektury książki i całej strony!

UWAGA! Wyniki konkursu "Porwani przez matematykę"!

Konkurs “Porwani przez matematykę” został zorganizowany w ramach Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki odbywającej się w Opolu w dniach 23-25 lutego 2024 r. 

  • I miejsce: Urszula Pastwa, nauczycielka w szkole Montessori – nagroda w wysokości 800 zł;
  • II miejsce: Elżbieta Tambor-Bobakowska, nauczycielka w  English Montessori School w Katowicach oraz Szkole Podstawowej eduHUB w Katowicach – nagroda w wysokości 600 zł;
  • III miejsce: Ewelina Jantos, nauczycielka w Szkole Podstawowej w Komornikach – nagroda w wysokości 500 zł.
  • IV miejsce: Alina Kurzyp-Kujawa, nauczycielka w Publicznej Szkole Podstawowej nr 31 im. UNICEF w Opolu – nagroda w wysokości 300 zł.
  • V miejsce: Ewa  Gawrysiak, nauczycielka w Szkole Podstawowej  nr 7 im. F. Chopina w Sochaczewie – nagroda w wysokości 200 zł.

O wyłonieniu laureatów konkursu decydowała komisja konkursowa.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział! 

 

Konkurs był organizowany w ramach projektu edukacyjnego “Porwani przez Ekonomię” we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Matematyki. 
Partnerami projektu są: mBank (Partner generalny) oraz PwC Polska (Partner)

Ważne wsparcie merytoryczne

Profesor Orłowski od ponad trzydziestu lat zajmuje się gospodarką Polski, Europy i świata. W tym czasie upadł system komunistyczny, przeszliśmy w Polsce przez transformację gospodarczą, wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. A jednocześnie postępowała globalizacja, wybuchały kryzysy i wojny, pojawił się Internet i smartfon. I tylko jedno nie uległo zmianie: gospodarka wciąż jest pełna tajemnic i ciągle nas zaskakuje.

Od lat profesor Orłowski uczy swoich studentów rozumienia ekonomii. Nie nudnej, podręcznikowej, ale takiej, jaka jest w rzeczywistości. Jak sam mówi, nie ma patentu na nieomylność, rozumie różne punkty widzenia, nie boi się trudnych pytań. Obserwował i analizował gospodarkę jako badacz, konsultant wielkich firm, doradca prezydentów i premierów. Jest też popularnym komentatorem mediów. Publikuje nie tylko poważne prace naukowe, ale również popularyzatorskie książki i artykuły – na przykład od 12 lat co czwartek ukazują się jego stałe felietony w „Rzeczpospolitej”. Warto się z nimi zapoznać, bo dotyczą zawsze bardzo ważnych problemów gospodarczych Polski i świata, jednocześnie zachowując typowy dla felietonów, lekki i przyjemny w czytaniu ton.