Zeznania profesora #10

Czy nierówności dochodowe są nieuniknione?