Zeznania profesora #11

Czy roboty zastąpią ludzi?