Zeznania profesora #13

Jaka jest rola państwa w gospodarce?