Zeznania profesora #14

Dlaczego mamy bać się długu publicznego?