Zeznania profesora #15

Czy państwo jest dobrym właścicielem firm?