Zeznania profesora #16

Jak polityka wpływa na gospodarkę?