Zeznania profesora #17

Czy świat korzysta na globalizacji?