Zeznania profesora #20

Czym grozi kryzys klimatyczny?