Zeznania profesora #6

Jak to właściwie jest z pieniądzem?