Zeznania profesora #8

Jak inwestować na rynku finansowym?