Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

Logo - Warszawski Instytut Bankowości

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (WIB) – powstała w 1993 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich i banków-fundatorów. WIB jest jednym z liderów kształcenia kadr bankowych w Polsce. Od kilkunastu lat jednym z kluczowych obszarów działalności Fundacji jest szeroko rozumiana edukacja ekonomiczna, finansowa oraz cyberbezpieczeństwo.

Działalność edukacyjna WIB to kilkanaście projektów, zróżnicowanych pod kątem grup odbiorców, form i częstotliwości realizacji. Łącznie współpracuje w ich realizacji ponad 800 podmiotów – od instytucji publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, banków i innych instytucji sektora finansowego, przez uczelnie, organizacje pozarządowe oraz media.

Więcej informacji: www.wib.org.pl