Zgłoś inicjatywę REE2024

Zgłoś inicjatywę do kalendarium
Roku Edukacji Ekonomicznej 2024

PPE w nowym roku szkolnym 2023/2024

PPE w nowym roku szkolnym 2023/2024

Zapraszamy do udziału w projekcie “Porwani przez Ekonomię”!

WIB współpracuje z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli i jednostkami samorządów terytorialnych

WIB przeprowadził, w okresie od listopada 2022 r. do czerwca 2023 r., 30 seminariów i konferencji