Rodo

Klauzula informacyjna RODO

o przetwarzaniu danych osobowych w portalu www.powraniprzezekonomię.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”):

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą w Warszawie, ul. Leona Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, adres e-mail: iod@wib.org.pl.

Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w WIB?

Z Inspektorem Ochrony Danych może skontaktować się we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych:

  1. mailowo: iod@wib.org.pl;
  2. listownie: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości; ul. Leona Kruczkowskiego 8; 00-380 Warszawa.

Jakie dane osobowe będziemy przetwarzać?

Będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym.

W jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  1. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej podczas rejestracji na www.porwaniprzezekonomie.pl. Te dane będą przetwarzane w celu udostępnienia treści dostępnych tylko dla osób zarejestrowanych;
  2. uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z podpisanych porozumień z JST w zakresie przekazywania informacji o zrealizowanych działaniach edukacyjnych w szkołach. Dane przekazane do JST zostaną przekazane w formie zagregowanej po uprzedniej anonimizacji;

Dane zostaną usunięte wraz z usunięciem konta na portalu www.porwaniprzezekonomie.pl;

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie WIB, w szczególności dostawcy usług IT, biura rachunkowe, podmioty dochodzące należności, archiwizujące lub usuwające dane lub podmioty uprawnione do otrzymania takich informacji przez prawo m.in. organy ścigania, urzędy skarbowe i inne.

Jakie są Twoje prawa?

Masz prawo do: (1) dostępu do treści swoich danych, (2) żądania ich sprostowania lub usunięcia, (3) ograniczenia ich przetwarzania, (4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzamy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, (5) przenoszenia danych, (6) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym że odwołanie zgody nie oznacza, że przetwarzanie zgromadzonych do tego momentu danych było niezgodne z prawem, (7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy masz obowiązek podać nam swoje dane?

Przekazujesz dane dobrowolnie, są one jednak niezbędne do rejestracji i korzystania z zawartości www.porwaniprzezekonomie.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *