Przesłuchanie 15 – Czy państwo jest dobrym właścicielem firm?

Zeznania profesora #15

Czy państwo jest dobrym właścicielem firm?